Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii

Związek  Gmin Ziemi Gorlickiej oraz Wójt Gminy Gorlice informują, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na działania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz modernizację kotłowni wraz z wymianą pieca z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałania 4.1.1, 4.4.2 i 4.4.3

Na działania związane z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych np. fotowoltaika lub pompy ciepła możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych, a na działania związane z wymianą źródeł ciepła tj. modernizację kotłowni kwota dofinansowania może sięgać  8. 000,00 zł.

Z uwagi na planowane terminy naboru wniosków prosimy o wypełnienie DEKLARACJI udziału w projekcie i zwrot wypełnionych deklaracji do Urzędu Gminy Gorlice p
ok. nr 3 (parter) lub u sołtysów do dnia 24 czerwca 2016 r.

Druki są do pobrania w Urzędzie Gminy Gorlice, u sołtysów oraz na stronie internetowej.


ANKIETA

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny