Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Zawiadomienie Wójta Gminy Gorlice ws. gorzelni w Kobylance

Wójt Gminy Gorlice informuje, że w dniu 15 listopada 2013 r. wydał decyzję znak: RLO.6220.2.2013 odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na:
budowie instalacji do produkcji biogazu rolniczego z odcieku wywarowego z gorzelni rolniczej o maksymalnej mocy elektrycznej 480 kw wraz z oczyszczalnią pozostałości pofermentacyjnej oraz wymianę istniejących linii technologicznych w gorzelni Kobylanka na nowe o korzystniejszej charakterystyce energetycznej i użytkowej, które będą umożliwiały efektywną współpracę gorzelni z biogazownią.

 
Z treścią decyzji oraz całością dokumentów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Gorlicach w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. 11-go Listopada 2, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu (pon. - piąt. 7.30-15.30).


 

 


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny