Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Informacja Nadleśnictwa Gorlice dotycząca zakupu lasów i gruntów

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Gorlice informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienie.

 Przedmiotem zainteresowania mogą być grunty stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gorlice, na terenie Gminy Gorlice.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny