Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Promesy na rozwój szkół w Gminie Gorlice

W dniu 28 listopada 2022 roku Jan Przybylski Wójt Gminy Gorlice odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego promesy na realizację zadań w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

Gmina otrzymała wsparcie w ramach grantu nr 1 w kwocie 74.500,00 zł na zakup sprzętów (komputery typu ALL in ONE, komputery stacjonarne, monitory interaktywne) oraz programów, które będą służyć wsparciu realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19. Z powyższych środków skorzystają trzy szkoły tj. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżówce oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szymbarku.

W ramach grantu nr 3 Gmina Gorlice uzyskała wsparcie w kwocie 100.633,68 zł na realizację zajęć, których celem jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez uzupełnienie braków edukacyjnych w realizacji podstawy programowej oraz działania rozwijające zainteresowania z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (matematyczno-przyrodniczych, językowych, rozumienia i uczenia się). Zajęcia będą realizowane w każdej szkole podstawowej z terenu Gminy Gorlice.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny