Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Gorlice bierze udział w programie pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Umowy o powierzenie grantu o numerze 5234/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Umowa posiada numer: POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Jednym z głównych celów programu „Cyfrowa Gmina”, jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządów. Środki w kwocie 518 130 zł, pochodzące w całości z europejskiego funduszu React EU, będzie można przeznaczyć na cyfryzację urzędu, zakup sprzętu komputerowego, wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia. Warunkiem koniecznym udziału w projekcie jest przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny