Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Obywatelski monitoring programów finansowanych z funduszy UE

Informacja o roli organizacji pozarządowych w procesie monitorowania programów krajowych i regionalnych finansowanych z funduszy europejskich, w tym wsparciu, które zaplanowała Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Na potrzeby każdego programu zatwierdzonego przez Komisję Europejską w ramach zatwierdzonej Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 zostaną powołane komitety monitorujące. Obowiązkowo w składzie komitetów znajdą się organizacje pozarządowe, w szczególności stojące na straży praw podstawowych i innych zasad.

OFOP OBYWATELSKI MONITORING

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny