Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Zmarł Zbigniew Labut

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś. p.
Zbigniewa Labuta

Radnego Rady Gminy Gorlice w latach 2006 – 2010,
 dyrektora Szkoły Podstawowej w Ropicy Polskiej w latach 1990 -1997,
nauczyciela, pedagoga i osoby zaangażowanej
 w działalność społeczną na rzecz regionu i Gminy Gorlice.

Pogrążonej w smutku Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia składają:

Jan Przybylski
Wójt Gminy Gorlice

Mieczysław Skowron
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice

Rada Gminy Gorlice

oraz Kierownicy i Pracownicy
 jednostek organizacyjnych Gminy Gorlice