Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Zmarł Józef Abram

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Józefa Abrama

Burmistrza Miasta Gorlice w latach 1998-2002,
Radnego Rady Powiatu Gorlickiego w latach 1998-2002,
 Dyrektora Gorlickiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Gorlicach,
osoby zaangażowanej w działalność społeczną i pracę na rzecz regionu.

Pogrążonej w smutku Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia składają:

Jan Przybylski
Wójt Gminy Gorlice

Mieczysław Skowron
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice

Magdalena Czech
Zastępca Wójta Gminy Gorlice


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny