Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Konsultacje społeczne LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Gorlice do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Spotkanie w formie warsztatu strategicznego odbędzie się w dniu 24.08.2022 r., w godz. 15:00 - 17:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Gorlice (pok. nr 2), ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice.

Podczas spotkania zostaną omówione główne cechy podejścia LEADER, zostanie przeprowadzona analiza potencjału oraz potrzeb rozwojowych gminy, grup defaworyzowanych, a także planowanych przedsięwzięć i celów końcowych.

Lokalna Strategia Rozwoju posłuży jako narzędzie do pozyskania środków przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich Powiatu Gorlickiego.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny