Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Wodociąg w Bielance - zakończenie inwestycji

Gmina Gorlice zrealizowała inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej w Bielance” Zadanie było współfinansowane w ramach operacji typu "Gospodarka wodno - ściekowa", poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres inwestycji obejmował rozwój infrastruktury wiejskiej poprzez budowę sieci wodociągowej o długości 5669,2 mb.
Koszt realizacji operacji: 1 766 813,55 zł, w tym dotacja PROW: 914 002,00 zł.


Operacja pn. Budowa sieci wodociągowej w Bielance mająca na celu rozwój infrastruktury wiejskiej poprzez budowę sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody zapewni mieszkańcom oraz turystom zaspokojenie podstawowych potrzeb poprzez dostęp do wody pitnej. Gmina budując sieć wodociągową wspiera lokalny rozwój poprzez uzbrojenie obszarów wiejskich w podstawową infrastrukturę.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny