Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice

Wójt Gminy Gorlice zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Gorlice uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Gminy Gorlice dotyczących poszczególnych miejscowości.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów oraz dotyczące oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 24.08.2022 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Szczegóły na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gorlice oraz na tablicach ogłoszeń.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny