Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego

Zawiadomienie że przed Marszałkiem Województwa Małopolskiego toczy się, wszczęte na wniosek Skarbu Państwa postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich pod projektowaną rozbudowę drogi krajowej w ramach realizacji zadania  pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Ropa - granica województwa"


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny