Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Ogłoszenie (po sprostowaniu) Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny