Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorlice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
− zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Bielanka,
− zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice,
− zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Klęczany,
− zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Kobylanka (plany A, B, C),
− zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Stróżówka (plany A, B),
− zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka,
− zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Szymbark 1,
− zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kobylanka,
− zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Szymbark (plany A, B)
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny