Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie nr 78 / 2022
Wójta Gminy Gorlice
z dnia 28 kwietnia 2022 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny