Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Bezpłatne szkolenie online dla nauczycieli

Centrum Szkoleniowe Masterlang oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kuźnia Talentów zapraszają nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach do udziału w bezpłatnym projekcie grantowym pt.: „Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Jest to grant realizowany w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji, dzięki któremu dowiecie się Państwo jak korzystać z m.in. Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, czy też z Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Szkolenia są bezpłatne, finansowane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Tematyka szkolenia obejmuje 12 modułów. Każdy nauczyciel weźmie udział w 5 modułach (około 25h),  2 moduły są obowiązkowe (Metodyka edukacji zdalnej – 5h, Zintegrowana Platforma Edukacyjna – 5 h) oprócz tego uczestnik weźmie udział w 3 wybranych modułach.
1.    Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej – 5 h
2.    Organizacja procesu kształcenia i wychowania – 7 h
3.    Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej – 5 h
4.    Narzędzia edukacji zdalnej – 4 h
5.    MS Teams – 5 h
6.    Zoom – 5 h
7.    Google Meet – 5 h
8.    Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych – 3  h
9.    Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej – 2 h
10.    Prawne aspekty edukacji zdalnej – 2 h

Każdy uczestnik projektu w trakcie szkoleń będzie miał możliwość skorzystania ze wsparcia doradczo – konsultacyjnego w wymiarze 2 godzin. Wsparcie będzie udzielane przez trenerów.

Osoby zainteresowane zgłaszają się indywidualnie.

Aby wziąć udział w projekcie prosimy o:

•    wypełnienie ankiety (link do ankiety: https://forms.office.com/r/rKknznh6U5),
•    wypełnienie i własnoręczne podpisanie formularza zgłoszeniowego,
•    przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego w odpowiedzi na ten e-mail,
•    wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną na adres: ODN Kuźnia Talentów, ul. Kasprowicza ¾, 31-523 Kraków.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji i serdecznie zachęcamy do kontaktu mailowego wsparcienauczycieli@masterlang.eu  bądź telefonicznego 570 625 061 lub 533 327 942.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/wsparcie-nauczycieli-kno/
https://masterlang.pl/#projekty

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny