Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Informacja o świadczonej pomocy w formie usług opiekuńczych

Informuję, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, skierowanych do osób wymagających opieki  - osób  samotnych lub posiadających rodzinę, która nie jest w stanie zapewnić pomocy.
Zakres usług:
- zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych,
- opieka higieniczna,
- pielęgnacja zlecona przez lekarza,
- pomoc w kontakcie z otoczeniem
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.
Odpłatność:
Usługi opiekuńcze są płatne, cena za jedną godzinę usługi uzależniona jest od dochodu beneficjenta i wynosi  maksymalnie  27,50 zł.
Szczegółowe informacje:  
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Łukasiewicza 6
w godzinach od 7.30 do 15.30.
- tel. 18 353-75-74 wew. 28. w godzinach pracy Ośrodka
.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny