Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Informacja dotycząca dowodu osobistego zawiarającego odciski palców

W związku z wdrożeniem rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców informujemy, że złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021r. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone.

Usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet dla dziecka do 12 roku życia zostanie uruchomiona w terminie, który będzie ogłoszony w komunikacie określającym dzień wdrożenia

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny