Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Zarządzenie Wójta w sprawie przyznania dotacji

Wójt Gminy Gorlice przyznał dotacje na realizację w 2021 roku zadania publicznego Gminy Gorlice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny