Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Ankieta Dla Mieszkańców terenów Klastra Energii Biała Ropa

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszamy Państwa do współpracy przy badaniu potencjału inwestycyjnego naszej Gminy.

W związku z faktem, iż Nasza Gmina przystąpiła do porozumienia związanego z tworzeniem KLASTRA ENERGII, który docelowo ma pozwolić mieszkańcom na obniżenie cen kupowanej energii elektrycznej, dać możliwość posiadania własnej instalacji OZE oraz stworzyć system bezpieczeństwa i bilansowania energetycznego, prosimy o uzupełnienie ankiety.

Przy tworzeniu klastra energii niezbędne jest przygotowanie Strategii Rozwoju Klastra. W tym celu firma DOEKO Group analizuje obszar naszej gminy w zakresie potencjału realizacji inwestycji z obszaru OZE (woda, wiatr, słońce, biogaz) W zakresie realizacji inwestycji OZE (wiatr, słońca, biogaz) dopuszczalne są obszary gruntów o powierzchni minimalnej 0,5 ha oraz klasach gruntów IV, V i VI lub tereny inwestycyjne.
W zakresie realizacji inwestycji OZE (woda) działki położone bezpośrednio z dostępem do cieków wodnych. Jeżeli na działce w przeszłości istniał młyn, zapora lub inna forma wykorzystania przepływu wody do produkcji energii, żywności lub działalności– prosimy o wskazanie numeru działki.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Wszystkie wypełnione egzemplarze proszę przesyłać do 31 lipca br. drogą mailową:

Egzemplarze fizyczne mogą być np. zeskanowane.Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny