Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Zarządzenie Wójta w sprawie przyznania dotacji

Wójt Gminy Gorlice przyznał dotacje na realizację 2021 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny