Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

UWAGA Likwidacja Kasy w Urzędzie Gminy Gorlice od dnia 1 lipca 2021 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty publiczne zobowiązane są do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  Z uwagi na ograniczenia architektoniczne budynku Urzędu Gminy konieczne jest przeniesienie większości stanowisk bezpośredniej obsługi klienta na parter oraz wygospodarowanie przestrzeni umożliwiającej poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami np. na wózku inwalidzkim.  Realizacja ustawowego obowiązku zapewnienia dostępności możliwa będzie jedynie po wdrożeniu zmian organizacyjnych oraz przeprowadzeniu  remontu w budynku Urzędu Gminy.

Najbliższy punkt kasowy świadczący usługi dla Urzędu Gminy znajduje się przy ul. Bieckiej 30 w odległości 350 m od Urzędu – Filia Banku Spółdzielczego w Gorlicach.
WAŻNE: w pobliżu dogodny parking.
Opłata skarbowa pobierana jest przez wyznaczonych inkasentów w Urzędzie Gminy Gorlice.

Informacja szczegółowa dotycząca form/punktów obsługi płatności.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny