Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU - 800 137 200

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU - 800 137 200
 
Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 –  otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.
 
Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski
 
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:
poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.
Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:
nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.
Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę
pielęgniarki/położnej
lekarską.
w formie telekonsultacji.
 
W ramach TPK uzyskasz:
poradę medyczną
e–receptę
e–skierowanie
e–zwolnienie.
Porady są udzielane w czterech językach:
polskim
angielskim
rosyjskim
ukraińskim.
W ramach TP można skorzystać z wideorozmowy z tłumaczem języka migowego

Więcej informacji na stronie: https://nfz-krakow.pl/kontakt/

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny