Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Drugi konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Gorlice z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia drugiego, otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny