Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany Zarządzenia 19/2021

Zarządzenie nr 70/2021 Wójta Gminy Gorlice z dnia 1 czerwca 2021r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/2021 r. Wójta Gminy Gorlice z dnia 3 lutego 2021 r w sprawie powołania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zdrowia publicznego oraz wniosków na realizację projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportuMapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny