Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

ZARZĄDZENIE NR 44/2021
WÓJTA GMINY GORLICE
z dnia 12 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku
2021 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach wykonania
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny