Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Projekt ARDENT dot. rozwoju obszarów wiejskich

W związku z realizacją kolejnego etapu projektu ARDENT „Advancing Rural Development through Entrepreneurship Education for Adults (2019-1-EN02-KA204-006491)” planujemy przeprowadzenie warsztatów poświęconych tworzeniu i dopracowaniu koncepcji innowacyjnych pomysłów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, nawiązujących do zidentyfikowanych już przez Członków Rady Wiejskiej wyzwań rozwojowych.

Opracowane pomysły wezmą udział w konkursie na najlepszą inicjatywę z zakresu rozwijania przedsiębiorczości osób dorosłych na obszarach wiejskich na poziomie krajowym i międzynarodowym. Do Komisji Konkursowej zaproszeni zostaną członkowie Rady Wiejskiej.

Zaproszenie do udziału w warsztatach i udziału w konkursie kierujemy do osób lub zespołów osób, które są zainteresowane tematyką rozwojową w odniesieniu do obszarów wiejskich. Jednocześnie zaznaczamy, iż mile widziane będą osoby, które zamieszkują gminy wiejskie bądź miejsko-wiejskie województwa małopolskiego. Udział w projekcie, który obejmuje uczestnictwo w warsztatach będzie wymagał uzupełnienia krótkiego formularza online, w którym zainteresowane osoby w kilku zdaniach zaproponują zarys pomysłu innowacyjnego.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod następującym adresem:


Rozpoczęcie rekrutacji planujemy na 28 marca b.r., a jej zakończenie na 18 kwietnia 2021 roku.

Z wybranymi osobami skontaktujemy się indywidualnie.

Osoby przyjęte do projektu otrzymają niezbędne informacje i zostaną wyposażone w kompetencje, które pozwolą im na przygotowanie w grupach projektu gotowego do wdrożenia na terenie województwa małopolskiego. Warsztaty zorganizowane zostaną w maju, w tym czasie przeprowadzone zostaną cztery spotkania online (na platformie ZOOM), z ekspertami z dziedziny innowacyjności, przedsiębiorczości i finansów.

Przygotowane w ramach warsztatów projekty grupowe zostaną następnie poddane ocenie w ramach konkursu krajowego, a najlepszy z nich weźmie udział w konkursie międzynarodowym na najlepszą inicjatywę z zakresu rozwijania przedsiębiorczości osób dorosłych na obszarach wiejskich.

W przypadku szczegółowych pytań dotyczących udziału w warsztatach zachęcamy do kontaktu z członkami zespołu projektowego UEK.

Z poważaniem,
dr Tomasz Kusio, Kierownik projektu ARDENTMapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny