Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Organizacja pracy w Urzędzie Gminy

OGŁOSZENIE
W sprawie zasad wykonywania zadań publicznych w Urzędzie Gminy Gorlice, z uwzględnieniem ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu, w związku z trwającym stanem epidemii

Na podstawie § 21 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 447, ze zm.) Wójt Gminy Gorlice informuje:
obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Gorlice prowadzona jest wyłącznie w punktach obsługi klienta, na parterze Urzędu – przy wejściu głównym do Urzędu oraz przy Kasie, w następującym rozkładzie czasu pracy:

- od poniedziałku do piątku  – w godz. 7.30 – 15.30
Przyjmowanie wpłat w Kasie Urzędu:
- od poniedziałku do piątku  – w godz. 7.30 – 14.00

Prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowa.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną lub telefonicznie.
                                                                                                                                                              Wójt                                                                                                                                                 /-/ Jan Przybylski


Kontakt telefoniczny:
18 353 57 62 - sekretariat, centrala
18 534 62 00 – sekretariat

18 534 62 33 - dowody osobiste, meldunki
18 534 62 31 - drogi, gospodarka komunalna
18 534 62 38 - ochrona środowiska, rolnictwo
18 534 62 37 - gospodarka komunalna
18 534 62 32 - podatki
18 534 62 52 - działalność gospodarcza

Kontakt e-mail:
urzad@gmina.gorlice.pl

Gorlice, dnia 18.03.2021 r.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny