Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia

   

Ścieżka pieszo – rowerowa w Kwiatonowicach oddana do użytku

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej w Kwiatonowicach polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej o długości 640 m.
   

PRZERWA W DOSTAWIE WODY W DOMINIKOWICACH

5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) w związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego w miejscowości Dominikowice – od krzyżówki przy WDK w stronę kościoła w Kobylance. Po obu stronach drogi, rejon CUKIERNI i składu EURO-ART.

przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Uściu Gorlickim.

Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza i nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Uściu Gorlickim.

Zarządzenie Wójta w sprawie przyznania dotacji z zakresu Zdrowia Publicznego

Wójt Gminy Gorlice przyznał dotacje na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

DEBATA SPOŁECZNA

Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach zaprasza mieszkańców Ropicy Polskiej na DEBATĘ SPOŁECZNĄ (ewaluacyjną) dotyczącą zakłóceń porządku publicznego i dewastacji mienia w rejonie ścieżki pieszo-rowerowej w Ropicy Polskiej.
Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2023 r. o godz. 16.30 w budynku Domu Ludowego w Ropicy Polskiej.
Przyjdź, zabierz głos, posłuchaj. Zapraszamy.

   

Statystyczne badanie losowo wybranych gospodarstw rolnych.

Urząd Statystyczny uprzejmie informuje, że od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r, będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Dominikowice

W dniu 30 maja 2023 roku tj. (wtorek) w związku z wpięciem nowo budowanego odcinka sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego w miejscowości Dominikowice, rejon Osiny (od skrzyżowania na Osiny, po Sokolską Górkę oraz do skrzyżowania na Kobylankę w stronę Kościoła).
   

Droga zamknięta w miejscowości Kobylanka

Przedsiębiorstwo Drogowo — Mostowe „Godrom” Sp. z o.o. w Gorlicach informuje, że w związku z realizacją zadania p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1486K (...) w km l+750 — 2+050 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1484K w m. Kobylanka” w dniu 31 maja o godzinie 07:00 zostanie zamknięte dla ruchu skrzyżowanie dróg powiatowych 1484 i 1486 (tzw. koło krzyża).
   

Dzień Dziecka w Gmine Gorlice

Bo w każdym z nas jest dziecko 😉
W piątek tj. 26 maja 2023 r.  uroczyście obchodziliśmy Dzień Dziecka w Gminie Gorlice.

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Dominikowice

W dniu 29 maja 2023 roku tj. (poniedziałek) w  związku z wpięciem nowo budowanego odcinka sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego w miejscowości Dominikowice rejon Osiny (od skrzyżowania na Osiny, po Sokolską Górkę oraz do skrzyżowania na Kobylankę).
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [41] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny