Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości

„Szansa Pracy – Nadzieją na lepsze jutro”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach już po raz trzeci realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „Szansa Pracy – Nadzieją na lepsze jutro”.

 

« [1] ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny