Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

Ogólnopolska Karta Seniora i Klub Senior+ w naszej Gminie!

(formularz wydrukować w kolorze, dwustronnie na jednej kartce, wypełnić i czytelnie podpisać)

Ogólnopolska Karta Seniora i Klub Senior+ w naszej Gminie!

11 grudnia 2019 r. podczas sesji Rady Seniorów, pierwsi seniorzy z naszej gminy odebrali Ogólnopolskie Karty Seniora - edycja lokalna.

Wydarzenie to połączone zostało z prezentacją pomieszczeń w Domu Ludowym w Bystrej, w których od 1 stycznia funkcjonował będzie Klub Senior+.

O rekrutacji i harmonogramie funkcjonowania Klubu Senior+ poinformujemy w późniejszym terminie.

Mieszkańcy - Seniorzy mieszkający na terenie gminy Gorlice mogą bezpłatnie odebrać Ogólnopolską Kartę Seniora, wypełniając specjalny formularz, dostępny w Urzędzie Gminy Gorlice, pok. 2, parter.


Ogólnopolska Karta Seniora w Gminie Gorlice – informacje dla seniorów

Czym jest Ogólnopolska Karta Seniora?

Każdy senior, który ukończył 60 lat może wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.

Lista wszystkich punktów (już ponad 2 tysiące) honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje się na stronie internetowej
https://glosseniora.pl

Już 250 tys. seniorów jest posiadaczami Ogólnopolskiej Karty Seniora!

Ogólnopolska Karta Seniora jest wydawana bezpłatnie już w 120 gminach/miastach, które przystąpiły do Programu Gmina Przyjazna Seniorom, współfinansując wydanie lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora swoim mieszkańcom.

Program Ogólnopolska Karta Seniora jest programem autorskim Stowarzyszenia MANKO, które od 20 lat podejmuje wiele inicjatyw, mających na celu poprawę jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów. Środki na jego prowadzenie pozyskujemy od gmin partnerskich, sponsorów i z darowizn. Stowarzyszenie dziękuje samorządom 120 miast i gmin, dla których senior jest ważnym i liczącym się mieszkańcem.

Stowarzyszenie MANKO/Głos Seniora
al. J.  Słowackiego 46/30 (III piętro)
30-018 Kraków
tel. 12 429 37 28

Ogólnopolska Karta Seniora: kartaseniora@manko.pl lub redakcja@manko.pl
Redakcja Głosu Seniora: ogs@manko.pl
Konkursy: konkurs@manko.pl


 
1

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny