Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

Aktywne Kobiety w Gminie Gorlice

Aktywne Kobiety w Gminie Gorlice

Projekt Aktywne Kobiety w Gminie Gorlice realizowany od V 2018 r. do XI 2019 r. przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Wsi Zagórzany dobiega końca.

Dnia 14 listopada 2019 r. w Sali Bankietowej Restauracji Stary Dworzec odbyło się kolejne Forum Kobiet Aktywnych Gminy Gorlice. Podczas forum koordynatorka projektu podsumowując projekt przedstawiła wszystkie działania realizowane przez kobiety z 4 miejscowości gminy Gorlice: Dominikowic, Klęczan, Ropicy Polskiej i Zagórzan (2 grupy). Łącznie w projekcie wzięło udział 50 kobiet.

W ramach projektu uczestniczki wzięły udział w warsztatach: „Kobiece rewolucje”, „Kobieta sukcesu”  „Pieniądze na własną firmę”, „Liderka obywatelka” oraz „Równość szans i zapobieganie dyskryminacji”.
Aktywne panie miały możliwość skorzystać z doradztwa zawodowego na przykładzie prowadzenia gabinetu kosmetycznego oraz wsparcia psychologicznego grupowego i indywidualnego, w tym mogły poznać swoje mocne i słabe strony, swoje talenty i jak je rozwijać. Było też sporo aktywności ruchowej m.in. chodzenie z kijkami, jak również rozwijanie talentów artystycznych.

Każda grupa opracowała mikroprojekt dla swojego środowiska, nazywany inaczej akcją tematyczną. Grupa z Dominikowic zaproponowała „Aktywne integrowanie”, grupa z Klęczan aktywność ruchową i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego stylu życia „Fit rodzina ”,  grupa z Ropicy Polskiej  urządziła spotkanie pod nazwą „Wrześniowy czar PRL-u” , grupa I z Zagórzan zorganizowała  wycieczkę poznawczo - turystyczną „Zakątki, które warto zwiedzić”, a grupa II z Zagórzan warsztaty wyjazdowe dla dzieci przedszkolnych i dla dorosłych „Aktywne dla małych i dużych”.

W ramach projektu uczestniczki miały też możliwość integrowania się i relaksu podczas wyjazdów trzydniowych do Krynicy i Muszyny, jak również na przedstawienie teatralne do filharmonii rzeszowskiej. Spotkania wszystkich uczestniczek miały miejsce podczas forum na rozpoczęcie projektu, podczas debaty „Jak żyć bardziej w małej miejscowości”, która odbyła się w listopadzie poprzedniego roku, jak również podczas ostatniego spotkania pod nazwą Forum Kobiet Aktywnych „Mapa marzeń”. To ostatnie poprowadziła p. Ismena Ładecka wykładowca ośrodka edukacji w Krakowie, trenerka i psycholog. Uczestniczki, jak również zaproszone kobiety, które nie brały udziału w działaniach projektowych miały możliwość utworzyć własną mapę marzeń, jak również wspólnie zastanowić się co dalej? Co możemy zrobić, aby mimo zakończenia projektu w naszych miejscowościach, być nadal aktywnymi. A wszystko to odbywało się w miłej atmosferze, pełnej uśmiechu, pozytywnych myśli, przy stole pełnym obfitości, jak to zwykle bywa u p. Danusi Szpyrki w Starym Dworcu. Potem, w kręgu, uczestniczki miały okazję podzielić się swoimi przemyśleniami, wymienić doświadczenia, porozmawiać o marzeniach i sposobach ich realizacji.

Projekt „Aktywne Kobiety w Gminie Gorlice” jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności w ramach konkursu FIO 2018.

Poniżej zamieszczone zdjęcia przedstawiają niektóre działania kobiet aktywnych w drugim roku realizacji projektu.

Koordynator projektu, Lidia Klimek


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny