Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

Szkolenie obronne Stałego Dyżuru Wójta Gminy Gorlice

Szkolenie obronne Stałego Dyżuru Wójta Gminy Gorlice

13 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Gorlice odbyło się szkolenie obronne zorganizowane dla pracowników Urzędu Gminy Gorlice zaangażowanych w Stanowisko Kierowania oraz Stałego Dyżuru Wójta Gminy Gorlice. Wykład połączony z pokazem multimedialnym prowadził Zbigniew Filip.

Tematyka szkolenia obejmowała: zasady tworzenia, funkcjonowania oraz zadania Głównego Stanowiska Kierowania organizowanego na terenie gminy, zadania przewidziane do realizacji dla obsady Stałego Dyżuru, w tym zasady funkcjonowania SD i przesyłanie informacji w ramach SD zgodnie z nowymi wymogami WBiZK MUW Kraków, a także ćwiczenia praktyczne dla obsady Stałego Dyżuru związane z hipotetycznie występującymi zagrożeniami na terenie gminy.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny