Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

Aktywne Kobiety w Gminie Gorlice

              


Aktywne Kobiety w Gminie Gorlice

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Zagórzany od maja 2018 r realizuje projekt Aktywne Kobiety w Gminie Gorlice współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt będzie realizowany do listopada 2019 r. Jego celem jest aktywizacja kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Gorlice do podejmowania nowych wyzwań oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności przyczyniające się do czynnego udziału w życiu społecznym i publicznym.

Do projektu przystąpiły mieszkanki Dominikowic, Klęczan, Ropicy Polskiej i Zagórzan. Łącznie 50 kobiet, które podzielone zostały na 5 grup warsztatowych. Poprzez uczestnictwo w cyklu różnorodnych spotkań, warsztatów i sesji wyjazdowych liderki są zachęcane do wykorzystywania własnego potencjału, energii, pomysłów i aktywności do zdobywania nowej wiedzy praktycznej.

W ramach projektu kobiety wzięły już udział w cyklu warsztatów „Kobiece Rewolucje” i „Kobieta Sukcesu” oraz „Pieniądze na własną firmę”. Kolejne działania, które będą realizowane w następnych miesiącach to wsparcie psychologiczne: grupowe i indywidualne oraz doradztwo zawodowe, jak również warsztaty: kontynuacja warsztatów „Kobieta sukcesu” oraz nowe „Liderka obywatelka”. Ponadto w projekcie odbywają się spotkania i wyjazdy integracyjne.

Do tej pory kobiety wzięły udział w wyjeździe weekendowym do Krynicy gdzie aktywnie spędziły czas korzystając ze strefy Resort Spa hotelu Mercure i wycieczek pieszych po Krynicy i okolicach. Miały również możliwość wzięcia udziału w wyjeździe do Filharmonii Podkarpackiej do Rzeszowa na spektakl teatru Palladium z Warszawy pt. „Mężczyzna idealny”.

W trakcie realizowania warsztatów jako swoiste podsumowania kolejnych etapów odbędą się debaty, które będą stanowić platformę wymiany doświadczeń uczestniczek projektu i zaproszonych gości. Kobiety będą mogły podzielić się swoimi doświadczeniami zarówno tymi wcześniejszymi jak i tymi zdobytymi podczas realizacji projektu.

Jednym z ważniejszych zadań będzie opracowanie przez uczestniczki projektu, w oparciu o wiedzę zdobytą na szkoleniach autorskich projektów tzw. „mikroprojektów” na akcje tematyczne. Akcje te będą miały na celu pobudzenie aktywności wśród lokalnej społeczności na terenie wiosek Gminy Gorlice biorących udział w projekcie. Po ich zakończeniu zostanie zorganizowane spotkanie, podczas którego uczestniczki przedstawią efekty przedsięwzięcia oraz swoje doświadczenia zdobyte podczas jego realizacji. Wpłynie to znacząco na podniesienie podmiotowości kobiet w życiu publicznym na terenie Gminy Gorlice.

Projekt zakończy się trwałym rezultatem - wspólnie przygotowaną publikacją - broszurą zawierającą praktyczne porady dotyczące zdobytej wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo kobiet w życiu publicznym.
                                                                          

Lidia Klimek – koordynator projektuMapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny