Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

Wójt powołał swojego zastępcę

Wójt gminy Gorlice Jan Przybylski powołał na stanowisko zastępcy wójta Panią Magdalenę Czech.

Magdalena Czech posiada wykształcenie wyższe z zakresu finansów i bankowości.

Od 2004 roku zawodowo związana z pozyskiwaniem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz realizacją projektów służących rozwojowi obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczości na obszarze powiatu gorlickiego.
Posiada doświadczenie w opracowywaniu dokumentów strategicznych  - koordynowała przygotowanie m. in. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
Od 2015 r pełni obowiązki Dyrektora Biura LGD „Beskid Gorlicki”, od wielu lat współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi oraz licznymi organizacjami pozarządowymi wspierającymi rozwój kultury i sportu na terenie powiatu gorlickiego.

W pracy na rzecz Gminy Gorlice koncentrowała będzie się na rozwiązywaniu bieżących problemów, tworzeniu planów rozwoju Gminy oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny