Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

I sesja Rady Gminy Gorlice VIII kadencji

W dniu 22 listopada 2018 r. odbyła się I sesja Rady Gminy Gorlice. Sesję rozpoczął radny-senior Wacław Gubała.

Radni wybrani w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. oraz wybrany wójt Jan Przybylski, otrzymali zaświadczenia o wyborze, które wręczyła Urszula Poznańska Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Gorlicach i złożyli ślubowanie.

Skład Rady Gminy Gorlice:

Józef Rolka (Bystra)
Marcin Krzemiński
(Dominikowice)
Henryk Rąpała
(Dominikowice)
Mieczysław Skowron
(Klęczany)
Agnieszka Skowronek
(Kobylanka)
Andrzej Skowronek
(Kobylanka)
Stanisław Żegleń (Kwiatonowice)
Wacław Gubała
(Ropica Polska)
 Bogumił Łasak
(Ropica Polska)
Leokadia Bambrowicz
(Stróżówka)
Zygmunt Wachowski
(Stróżówka)
Marek Kukuła
(Szymbark)
Marian Tomasik
(Szymbark)
Jacek Kołodziejczyk
(Zagórzany)
Zygmunt Nikiel
(Zagórzany)Wójt Jan Przybylski pogratulował radnym uzyskania mandatu i życzył satysfakcji z pełnienia tej zaszczytnej funkcji.
Podziękował wyborcom za wybór. Podkreślił, że to wielki zaszczyt i wielkie zobowiązanie. Zadeklarował stałą współpracę z radnymi, sołtysami, jednostkami OSP, organizacjami pozarządowymi, Kołami Gospodyń Wiejskich, sportowcami, Radą Seniorów.
Nowy wójt zaznaczył, że wszystkie rozpoczęte inwestycje będą kontynuowane, a priorytetem będzie skuteczne pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich.

 
Następnie radni wybrali ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gorlice. Jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, na stanowisko przewodniczącego wybrano Mieczysława Skowrona, a na funkcję wiceprzewodniczącego rady Agnieszkę Skowronek.

Radni powołali składy osobowe Komisji stałych Rady Gminy Gorlice
w kadencji 2018 – 2023 i ich przewodniczących.

  
Komisja Rewizyjna:

Leokadia Bambrowicz  - przewodnicząca
Marcin Krzemiński
Henryk Rąpała
Andrzej Skowronek
Stanisław Żegleń
Wacław Gubała
Marian Tomasik
Marek Kukuła

Komisja Budżetowa:
Marian Tomasik - przewodniczący
Mieczysław Skowron
Marcin Krzemiński
Andrzej Skowronek
Stanisław Żegleń
Bogumił Łasak
Jacek Kołodziejczyk

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych:
Bogumił Łasak - przewodniczący
Józef Rolka
Henryk Rąpała
Agnieszka Skowronek
Leokadia Bambrowicz
Zygmunt Wachowski
Zygmunt Nikiel
Jacek Kołodziejczyk

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Wacław Gubała - przewodniczący
Stanisław Żegleń
Józef Rolka
Zygmunt Wachowski
Marian Tomasik
Marek Kukuła
Zygmunt Nikiel
                  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Marek Kukuła – przewodniczący
Andrzej Skowronek
Józef Rolka
Bogumił Łasak
Wacław Gubała
Leokadia Bambrowicz


Podjęto również uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Gorlice, które wynosić będzie 8 505 zł brutto.
 
Przewodniczący zwołał następną sesję rady gminy Gorlice na dzień 5 grudnia 2018 r.


Link do strony na której można obejrzeć całą I sesję Rady Gminy Gorlice


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny