Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

„Dzień Seniora”

„Dzień Seniora” to sposobność do spotkania, rozmowy i wzajemnego świętowania ludzi starszych. To wyraz naszego największego szacunku i wdzięczności dla naszych drogich rodziców i dziadków. Europejski Dzień Seniora przypada na 1 października, ale obchodzony jest w różnych, jesiennych terminach. W Gminie Gorlice  spotkanie Seniorów odbyło się 14 listopada 2018 roku w Restauracji Podzamcze  w Gorlicach.

Uroczystość rozpoczęły pani Beata Kraus i Renata Dulęba. Padło wiele ciepłych słów i podziękowań w kierunku Seniorów. Impreza integracyjna została zorganizowana w ramach projektu pn. „Integracyjne spotkania wokół historii, tradycji i kultury – Ośrodek Wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży  w Gminie Gorlice” w ramach zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży na terenie gminy Gorlice”. Projekt realizowany jest przez  zaprzyjaźnione stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowe Wsi Dominikowice i Ropicy Polskiej.

W spotkaniu udział wzięło 70 seniorów  – mieszkańców  Gminy Gorlice. Spotkanie to było okazją do złożenia życzeń. W imieniu władz samorządowych wójt gminy Ryszard Guzik  oraz wójt-elekt Jan Przybylski przekazali wszystkim Seniorom najserdeczniejsze życzenia: długich lat życia w dobrym zdrowiu w gronie najbliższych, pogody ducha, satysfakcji oraz spełnienia wszystkich marzeń i zamierzeń. Wójt ponadto stwierdził, iż dzisiejsi seniorzy to osoby aktywne społecznie, spełniające ważną rolę w przekazywaniu wartości, tradycji i historii rodzinnej. Zaznaczył, że nierzadko to na ich barkach drzemie obowiązek utrzymania i wychowania młodego pokolenia. Seniorzy  odwzajemniając życzenia  podziękowali   panu Ryszardowi Guzikowi  obecnemu Wójtowi  za  wkład w politykę senioralną oraz złożyli gratulacje   nowemu Wójtowi Gminy Gorlice ,panu Janowi Przybylskiemu.
 Dla  seniorów zorganizowano  Konkurs Wiedzy o Polsce. Wszyscy uczestnicy imprezy integracyjnej otrzymali pamiątkowe kotyliony  z okazji 100- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę  , przygotowane przez seniorów z Dominikowic.
Seniorzy zasiedli do wspólnego poczęstunku, przy którym toczyły się interesujące rozmowy. Temu miłemu spotkaniu towarzyszyła muzyka najpiękniejszych  melodii . Seniorzy pokazali, że w każdym wieku można  dobrze się bawić,  tańcząc i śpiewając.
Renata Dulęba
Beata Kraus


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny