Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

Ostatnia sesja Rady Gminy VII kadencji

W dniu 18 października 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Gorlice. Była to 37. sesja i jednocześnie ostatnia sesja Rady VII kadencji.

Podczas sesji radni radni podjęli uchwały dotyczące m.in.: rocznego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, Gminnego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, Statutu Gminy Gorlice, zmian w uchwale budżetowej, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z zakończeniem kadencji wójta gminy, podziękowanie dla Ryszarda Guzika za długoletnią współpracę złożyli radni, pracownicy Urzędu Gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych.
 
Wzajemne podziękowania za dobrą i spokojną współpracę przekazali sobie wzajemnie radni Gminy Gorlice, wójt Gminy Gorlice oraz radni Powiatu Gorlickiego z terenu gminy Gorlice.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny