Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

Podziękowanie dla sekretarz gminy

„Najpiękniejsze jest to, co przed nami, co nam przyjdzie dopiero przeżyć; co się zjawi z nowymi wiosnami, by nam życie cudownie odświeżyć.”
Takim cytatem z piosenki Jana Kaczmarka, podczas sesji rady gminy Gorlice, 12 września 2018 r. podziękowano za wieloletnią pracę na stanowisku sekretarza gminy Pani Halinie Orubie, w związku z przejściem na emeryturę.

Pracowała ona w Urzędzie Gminy Gorlice 17 lat, sprawując nadzór nad organizacją i koordynacją pracy Urzędu, kierowała także wieloma projektami poprawiającymi zarządzanie i funkcjonowanie pracy pracowników i obsługę klientów Urzędu.
 
Serdeczne podziękowania za wieloletnią owocną współpracę i pracę na rzecz rozwoju Gminy Gorlice, a także życzenia zdrowia, dalszej pomyślności i realizacji swoich pasji i zainteresowań w dalszym codziennym życiu złożył wójt Ryszard Guzik.

Słowa podziękowania za lata wspólnej pracy przekazali także: w imieniu rady gminy Aleksander Kalisz oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i pracownicy Urzędu.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny