Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

Absolutorium dla wójta gminy Gorlice

Absolutorium dla wójta gminy Gorlice

Rada Gminy Gorlice, na sesji w dniu 25 czerwca 2018 r. – po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej - jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Gorlice Ryszardowi Guzikowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Budżet Gminy Gorlice na 2017 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2016 r. uchwałą budżetową Nr XXI/238/16.    

W ciągu roku budżet ulegał zmianom po stronie dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy Gorlice w sprawie zmiany uchwały budżetowej (8 uchwał) i na podstawie zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie (23 zarządzenia).

Budżet Gminy Gorlice na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił:
- po stronie dochodów: 71,5 mln zł,
- po stronie wydatków: 77,2 mln zł,

Stan zadłużenia Gminy na koniec 2017 r. stanowił kwotę 13.016.150,45zł tj. 18,36% wykonanych dochodów.

Dochody i przychody budżetu łącznie zostały wykonane w 98,42%. Wydatki i rozchody budżetu wykonano w 96,98%.

Podczas sesji wręczono akty powierzenia stanowiska dla wybranych po konkursach dyrektorów szkół i przedszkola.
Akty powierzenia stanowiska otrzymali:
- na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach Pani Lidia Foltyn
- na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Zagórzanach Pani Lidia Klimek
- na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej  Pani Beata Kraus
- na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach Pani Iwona Jamro
- na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Kobylance Pan Bogusław Wacek
- na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Klęczanach Pan Rafał Liana.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny