Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

Gminna Rada Seniorów

Utworzenie Gminnej Rady Seniorów w Gorlicach

Rada Gminy Gorlice na XI sesji w dniu 30 listopada 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gorlicach oraz zatwierdziła Statut  Rady.

W trakcie wiosennych zebrań wiejskich, odbytych w poszczególnych sołectwach Gminy, dokonano wyboru 10 – osobowego składu Rady – po jednym przedstawicielu z każdego sołectwa.

W dniu 30 maja 2016 r. odbyło się I posiedzenie Gminnej Rady Seniorów, zwołane przez Wójta Gminy Gorlice, w trakcie którego dokonano wyboru Prezydium Rady Seniorów w składzie:
- Pan Julian Roman – Przewodniczący,
- Pan Kazimierz Karp – Wiceprzewodniczący,
- Pani Michalina Cetnarowska – Sekretarz.

Po złożeniu gratulacji wszystkim wybranym seniorom, Wójt Gminy wyraził nadzieję na dobrą i owocną współpracę Rady z dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Radą Gminy Gorlice oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób starszych. Ponadto przedstawił główne cele i zadania Rady, kładąc nacisk na potrzebę aktywizacji ludzi starszych, wzmacniania relacji wewnątrzpokoleniowych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób samotnych.  

SKŁAD RADY


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny