Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

50 lat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance świętował złote gody swojej działalności. Od 50 lat jest to ośrodek miłosierdzia i szkoła życia dla dzieci i młodzieży potrzebującej wyjątkowej opieki edukacyjnej i wychowawczej. Na jubileuszową uroczystość przybyło blisko 250 osób. Było wiele wspomnień, powodów do dumy, wzruszenia i radości oraz gratulacji i życzeń na przyszłość.


Jubileuszowa uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance, którą odprawili: były, wieloletni proboszcz ks. Władysław Pasiut i obecny proboszcz ks. Roman Gierek. Ks. Gierek podkreślił, że Ośrodek w Kobylance to prawdziwa szkoła miłosierdzia i życzył, by jej misja nadal się w tym kierunku umacniała i rozwijała.

Następnie uczestnicy przeszli do Wiejskiego Domu Kultury gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości 50-lecia działalności Ośrodka, którą otworzyła witając przybyłych gości dyrektor Dorota Pyznar.

Sala WDK pękała w szwach. Licznie wstawili się przedstawiciele samorządów powiatu gorlickiego na czele ze starostą Karolem Górskim i przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Bugno. Obecny był również Stanisław Szudek, dyrektor sądeckiej Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach Tadeusz Mikrut. Na jubileuszowe spotkanie licznie przybyli obecni uczniowie i byli wychowankowie Ośrodka wraz ze swoimi rodzicami. Obecni byli emerytowani i obecni dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy. Przybyli także księża oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych ośrodków i WTZ, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu gorlickiego i społeczność Kobylanki.

Ze sceny popłynęły historyczne wspomnienia o początkach Państwowego Zakładu Wychowawczego w Kobylance, który rozpoczął swoją działalność 15 listopada 1965 roku, a jego pełnym poświęcenia i oddania pierwszym dyrektorem był Wacław Kumkowski. Do szkoły uczęszczały dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym oraz zaniedbane wychowawczo i pedagogicznie. Szkoła dysponowała  także internatem, ale początki jej działalności były bardzo trudne.

Przypomniano, że 26 kwietnia 1975 r. szkole nadano imię Marii Grzegorzewskiej. Od tego też roku zmieniono profil kształcenia. Likwidowano klasy specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, a na ich miejsce powstały  tzw. klasy szkoły życia. Wówczas to, placówka zaczęła przyjmować dzieci z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem  oraz mające dodatkowe zaburzenia.

Zmiana profilu kształcenia spowodowała zmianę nazwy placówki na   Specjalny Ośrodek  Szkolno - Wychowawczy.  Od 1 września 1996 r. , a wiec prawie od 20 lat, dyrektorem  Ośrodka  jest mgr Dorota Pyznar. W skład SOSW wchodzą: Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Internat Koedukacyjny. Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Gorlicki, a nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

Historyczne wspomnienia przeplatały się z energetycznymi i pełnymi radości występami uczniów Ośrodka zrzeszonych w kółkach zainteresowań tj: Grupa Taneczna "Farandola" i Teatrzyk "Bajka".

Jubileuszowe spotkanie było doskonałą okazją do gratulacji, podziękowań i życzeń. Przekazali je wraz z kwiatami i upominkami na ręce dyrektor Doroty Pyznar m.in. starosta Karol Górski, przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Marek Bugno, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Zofia Kamińska i wicestarosta Jerzy Nalepka. Dziękowali dyrekcji i nauczycielom za pełen poświęcenia trud pedagogiczny i serce okazywane wychowankom. Życzyli sił do dalszego wypełniania swojej misji, aby Ośrodek był miejscem przyjaznym – takim drugim domem rodzinnym. Wręczyli także nagrodę starosty nauczycielowi Bogusławowi Sowie.

Ponadto kilkunastu nauczycieli otrzymało nagrody dyrektora SOSW w Kobylance.

Jubileuszową galę prowadziły nauczycielki SOSW w Kobylance Aneta Kafel i Bernadeta Bochenek.

SOSW w Kobylance gratulujemy 50 lat jakże ważnej społecznie działalności i życzymy wielu kolejnych, równie udanych jubileuszy.


źródło (więcej zdjęć): Starostwo Powiatowe w Gorlicach


Strona internetowa SOSW w Kobylance

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny