Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

Półkolonia w Zespole Szkół w Stróżówce

Pożegnanie z wakacjami - półkolonia w Zespole Szkół w Stróżówce


Zespół Szkół w Stróżówce, już po raz trzeci, gościł w okresie wakacji uczniów z miejscowości Gminy Gorlice na półkolonii organizowanej przez Krajową Radę Izb Rolniczych, Małopolską Izbę Rolniczą oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W tym roku grupa kolonistów liczyła pięćdziesiąt dwoje dzieci z Szymbarku, Bystrej, Ropicy Polskiej, Zagórzan, Kwiatonowic, Dominikowic, Kobylanki i Moszczenicy. Uczestnicy realizowali, opracowany przez zespół nauczycieli szkoły w Stróżówce, ciekawy, oryginalny i niezwykle atrakcyjny program.

Głównym celem programu było zainteresowanie dzieci i młodzieży historią Krakowa – dawnej stolicy Polski, a obecnie centrum życia naukowego, kulturalnego i artystycznego Małopolski i naszego kraju. Koloniści uczestniczyli w wycieczce do Grodu Kraka, w czasie której zwiedzali Stare Miasto oraz muzeum Podziemia Rynku Krakowskiego, które w niezwykle ciekawy i nowoczesny sposób prezentuje przeszłość Krakowa, jako ważnego ośrodka miejskiego w Europie w czasach średniowiecza. Nie mogło zabraknąć również rozrywki, koloniści obejrzeli seans filmowy, w kinie Cinema City. Wycieczka do Krakowa była podsumowana w ciągu następnych zajęć na półkolonii. Uczniowie przygotowywali prace plastyczne związane z Krakowem i jego historią.


Udało się również zrealizować inne plany wycieczkowe. Uczestnicy odwiedzili Karpacką Troję – rekonstrukcję osady prasłowiańskiej w Trzcinicy oraz poznali historię i tajemnice powstawania szkła w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Poznawali również bogatą historię gorlickiego przemysłu naftowego podczas pikniku w Skansenie Przemysłu Naftowego „Magdalena” w Gorlicach. Temat przeszłości Gorlic był również prezentowany podczas prelekcji historycznej, którą poprowadził Pan Robert Romańczyk, nauczyciel historii w Zespole Szkół w Stróżówce.


Dużą atrakcją dla kolonistów był również wyjazd do Aqua Parku w Wysowej, gdzie szukali ochłody i korzystali z atrakcji tego nowego obiektu rekreacyjnego w naszym uzdrowisku.

Uczestnicy półkolonii realizowali również warsztaty muzyczne z panem Romanem Korbiczem, dyrygentem orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominikowicach i liderem zespołu „Serencza”. Na terenie szkoły odbywały się zajęcia sportowe, artystyczne i profilaktyczne. Podczas zajęć wiele uwagi poświęcano problemom bezpieczeństwa dzieci na wsi, głównie w okresie prac polowych. Udział pięćdziesięciorga dwojga dzieci w zajęciach podczas półkolonii ułatwił rodzicom przeprowadzenie pilnych prac polowych w szczególnie gorącym dla rolników czasie.


Należy podkreślić duże zaangażowanie wychowawców półkolonii – Pań Lidii Szydłowskiej, Lidii Grądalskiej i Anny Chrypliwy, nauczycielek Zespołu Szkół w Stróżówce, w stworzeniu przyjaznej, gościnnej, wręcz rodzinnej atmosfery dla dzieci i młodzieży.

Uczestnicy półkolonii codziennie otrzymywali posiłki w postaci drugiego śniadania i obiadu, które przygotowywali pracownicy stołówki i obsługi Zespołu Szkół w Stróżówce.


Półkolonia była realizowana również dzięki uprzejmości Pana Ryszarda Guzika, Wójta Gminy Gorlice, który wyraził zgodę na dowóz uczestników półkolonii na zajęcia do Stróżówki oraz ich powrót do domów autobusem szkolnym.


Nieocenioną pomoc w procesie rekrutacji dzieci i młodzieży na półkolonię okazała Pani Anna Rafa, Kierownik GOPS oraz pracownicy socjalni GOPS. W procesie naboru uczestników aktywnie pomagali również dyrektorzy i nauczyciele szkół Gminy Gorlice.


Na zakończenie zajęć, w dniu 30 sierpnia, odbyło się niezwykle wzruszające i miłe spotkanie organizatorów półkolonii z podopiecznymi na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Stróżówce. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Lucyna Chęcińska z Małopolskiej Izby Rolniczej, Pani Barbara Wiatr – Pełnomocnik Wójta do Spraw Oświaty, Pan Mieczysław Belczyk z gorlickiego oddziału KRUS, Pan Julian Roman - Przewodniczący Komisji Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Gorlice, Pan Roman Zych – sołtys Stróżówki, kierownik półkolonii i wychowawcy, oraz wszyscy uczestnicy.


Koloniści wręczyli gościom podziękowania za pomoc w organizacji półkolonii, a wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody za aktywny udział w zajęciach.


Zarówno uczestnicy jak i organizatorzy wyrazili szczerą chęć ponownego udziału w podobnej inicjatywie wypoczynku w przyszłym roku, już po raz czwarty w Zespole Szkół w Stróżówce.

 

Opr. Mariusz Tarsa


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny