Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

Absolutorium dla Wójta Gminy Gorlice

W dniu 12 czerwca 2013 roku odbyła sią XXIII sesja Rady Gminy Gorlice. Najważniejszym punktem sesji było udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gorlice za 2012 rok, a po zapoznaniu się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia Gminy Gorlice, opiniami Komisji Budżetowej i Rewizyjnej, po wystąpieniu Skarbnika Gminy i Wójta Gminy, jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Gorlice za 2012 rok.


Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gorlice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz realizacji uchwał Rady w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Podjęli także uchwały m.in. w sprawach: bezpłatnego udostępniania społeczności lokalnej obiektów w ramach zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i ciągu pieszego w centrum wsi Dominikowice” i zaciągnięcia kredytu na rozbudowę budynku gminnego w Ropicy Polskiej – budynku pełniącego funkcje społeczno – kulturalne.


Podczas sesji wójt i przewodniczący rady gminy złożyli gratulacje i wręczyli listy gratulacyjne oraz nagrody młodym sportowcom z Ropicy Polskiej - Izabeli Jajko w związku ze zdobyciem złotego medalu i tytułu Mistrzyni Polski Młodzików w badmintonie, w grze podwójnej oraz Krystianowi Chrząścikowi, Rafałowi Markowiczowi i Adamowi Bugnie za zdobycie srebrnego medalu w ogólnopolskiej Gimnazjadzie, w drużynowym turnieju badmintona. Podziękowali również trenerowi młodych zawodników – Dariuszowi Piekarzowi.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny