Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

Obchody 670-lecia Kobylanki

W niedzielę 24 czerwca 2012 r. w sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance – w dniu patrona Parafii św. Jana Chrzciciela, odbyła się uroczysta msza św. z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 670-lecia lokacji wsi Kobylanka. Mszę koncelebrował ks. Proboszcz Jan Potoplak. Po mszy św. dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej tą rocznicę.


Uroczystość zgromadziła mieszkańców wsi, przedstawicieli lokalnych władz, instytucji i organizacji. Andrzej Skowronek – radny z Kobylanki, w swojej przemowie przedstawił w skrócie historię powstania wsi.

O odsłonięcie tablicy poproszono przedstawicieli seniorów: Marię Szurek, Marię Malinowską, Zofię Szurek, Leokadię Buś – sołtysa wsi, Mieczysława Pabisa.


Uroczystość zorganizowana przez Komitet Obchodów 670-lecia to kolejny punkt obchodów jubileuszu.

Uroczystość zorganizowana przez Komitet Obchodów 670-lecia to kolejny punkt obchodów jubileuszu.

 


Historia powstania wsi Kobylanka sięga w odległe czasy. Początków miejscowości należy szukać pomiędzy 1327 a 1342 rokiem.
Zachował się dokument z 9 kwietnia 1342 r., który mówi, że „Kazimierz król Polski na prośby Sąda Pieniążka przenosi jego wsie Iwanowice, Łęg, Klęczany, Kobylanka i Libusza na prawo magdeburskie.


Początkowo funkcjonowały nazwy: Cobile (KOBILE), Cobilany, Kobylanka Górna i Kobylanka Dolna. Ostatecznie ukształtowanie się obszaru i nazewnictwa nastąpiło w XVI w., kiedy to Kobylankę Górną przekształcono w wieś Dominikowice, a dla Kobylanki Dolnej pozostawiono nazwę Kobylanka.


Od początku swego istnienia Kobylanka była wsią szlachecką. Jej właścicielami byli: Pieniążkowie herbu Odrowąż, Wielopolscy herbu Starykoń, Jabłonowscy herbu Prus i Skrzyńscy herbu Zaremba.


Jubileusz miejscowości jest okazją do ukazania działań i wydarzeń naszych przodków. Z zachowanych dokumentów, relacji rodzin, nasi przodkowie wykonali ogrom pracy. Dzięki ich wysiłkowi wybudowano kościół, cmentarz, szkołę, remizę strażacką i dom ludowy, plebanię, zabytkową kaplicę dworską i nową kaplicę cmentarną.

 


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny