Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

Rada Gminy uchwaliła budżet na 2012 rok

W dniu 28 grudnia 2011 r. odbyła się XI sesja Rady Gminy Gorlice. Najważniejszym punktem sesji było podjęcie uchwały budżetowej na rok 2012. Dochody gminy ustalono na 48 mln zł, wydatki na 51,9 mln zł, deficyt budżetowy wyniesie 3,9 mln zł. W planie wydatków najwięcej środków finansowych zostanie przeznaczonych na oświatę i wychowanie – 21 mln zł, pomoc społeczną – 11 mln zł i inwestycje – 9 mln zł.


Wójt Gminy Ryszard Guzik, podkreślił, że po bardzo dobrym roku 2011, jeśli chodzi o inwestycje, budżet na 2012 rok przewiduje realizację także wielu inwestycji, przede wszystkim dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, budowę i remont dróg oraz modernizację budynków wiejskich. Wójt podziękował wszystkim za pracę i współpracę w 2011 roku i złożył najlepsze życzenia z okazji Nowego Roku.


Przewodniczący Rady Aleksander Kalisz przedstawił informację o pracy Rady Gminy w 2011 r. Podziękował radnym i wójtowi za pracę w 2011 roku. Radni dokonali analizy sprawozdań Komisji Rady Gminy za 2011 rok oraz przyjęli plany pracy na 2012 rok.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny