Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

I sesja Rady Gminy Gorlice i ślubowanie wójta

Ślubowanie wójta gminy Gorlice

W dniu 6 grudnia 2010 r. odbyła się II sesja Rady Gminy Gorlice. Wybrany w wyborach – dotychczasowy wójt – Ryszard Guzik złoży ślubowanie: „Obejmując urząd Wójta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

W wystąpieniu wójt podziękował za wysokie poparcie w wyborach, przyjmując to z dużą satysfakcją, ale również jako zobowiązanie. Podkreślił, że najważniejsze będą te zadania, które mieszkańcy uznają za priorytetowe.

- Oczekiwania są duże, bowiem duże jest zaufanie jakim mnie obdarzono. Sądzę, że w myśl porzekadła „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, wspólnie, ku zadowoleniu mieszkańców zrealizujemy społeczne oczekiwania i nie zawiedziemy zaufania wyborców – podsumował wójt.

Na sesji dokonano wyboru składów osobowych komisji rady oraz wybrano ich przewodniczących, którymi zostali: Wiesław Szymczyk – Komisji Rewizyjnej; Mieczysław Skowron – Komisji Budżetowej; Magdalena Miller – Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy; Stanisław Szymczyk – Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; Julian Roman – Komisji Etyki.

--------------------------------------------------------------------------------

I sesja Rady Gminy Gorlice

W dniu 2 grudnia 2010 r. odbyła się I sesja Rady Gminy Gorlice. Wybrani na nową kadencję radni otrzymali zaświadczenia o wyborze do Rady. Obrady otworzył radny senior Julian Roman. Następnie nowi radni złożyli uroczyste ślubowanie.

Kolejnym punktem sesji był wybór prezydium rady. Przewodniczącym Rady Gminy Gorlice został wybrany Aleksander Kalisz, w jego zastępcą Agnieszka Kosiba – Szkiluk. Obie kandydatury, w głosowaniu tajnym, poparli wszyscy radni.


Na sesji dokonano wyboru składu Komisji Statutowej. Zwołano również kolejną sesję, na dzień 6 grudnia br., podczas której wybrany w wyborach – dotychczasowy wójt – Ryszard Guzik złoży ślubowanie.

I sesja- ślubowanieI sesjaI sesja
I sesjaRada Gminy Gorlice
Wójt i Rada Gminyślubowanie wójta

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny