Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

„Szansa Pracy – Nadzieją na lepsze jutro”

„Szansa Pracy – Nadzieją na lepsze jutro”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach już po raz trzeci realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „Szansa Pracy – Nadzieją na lepsze jutro”.

Okres realizacji obejmuje lata 2010-2012 r. Udział weźmie 125 klientów GOPS zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym 89 kobiet i 36 mężczyzn.

Uroczyste rozpoczęcie projektu odbyło się 29 kwietnia 2010 na konferencji promocyjnej, w której udział wzięło 40 uczestników oraz osoby zaproszone: wójt gminy Gorlice - Pan Ryszard Guzik, Sekretarz Gminy- Pani Halina Oruba ,Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –Pani Anna Rafa oraz zespół zarządzający projektem.

W 2010 r. przewidziano między innymi przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych w następujących zawodach: fryzjer, kamieniarz –brukarz nowoczesny sprzedawca -magazynier oraz agent ochrony mienia i osób. Ponadto zaplanowano zorganizowanie i sfinansowanie treningu umiejętności społecznych oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy. Kontraktami socjalnymi objęte zostaną rodziny uczestników co jeszcze pełniej zapewni integrację społeczną. Planuje się także wyjazd uczestników i uczestniczek projektu wspólnie z członkami swoich rodzin.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny