Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

XX-lecie Samorządu Terytorialnego – święto Gminy Gorlice

XX-lecie Samorządu Terytorialnego – święto Gminy Gorlice

Gazeta okolicznościowa "Gmina Gorlice"

 

W dniu 27 maja 2010 r. w Wiejskim Domu Kultury w Stróżówce odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Gorlice z okazji XX-lecia Samorządu Terytorialnego.

 

Wśród zaproszonych gości byli: posłowie – Barbara Bartuś i Witold Kochan, marszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, wicestarosta Powiatu Gorlickiego Karol Górski, radni powiatowi z naszej gminy na czele z przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Bugno, komendant powiatowy Policji Michał Gawlik, komendant Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Stafiej, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach Maria Bryg, sekretarz Miasta Gorlice Maria Kuźniarska-Pęczek, radni Gminy Gorlice, byli wójtowie Edward Jamro i Zofia Masztafiak oraz byli radni z okresu ostatnich 20 lat funkcjonowania gminy, wójt gminy Ryszard Guzik, pracownicy Urzędu Gminy, kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, księża, sołtysi, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, media, nauczyciele, dzieci i młodzież szkolna.

Sesję otworzył i powitał gości przewodniczący Rady Gminy Gorlice Aleksander Kalisz. Przedstawił historię samorządu w gminie Gorlice oraz przypomniał radnych wszystkich kadencji.

Wójt Gminy Ryszard Guzik przedstawił informację o realizacji zadań inwestycyjnych, działalności oświaty, kultury i sportu w Gminie w ostatnim dwudziestoleciu. Podkreślił zaangażowanie radnych i społeczności w sprawy samorządowe. Szczególną uwagę zwrócił na duży postęp inwestycyjny związany z pozyskanymi funduszami z Unii Europejskiej.

Podziękował wszystkim, którzy wspierali realizację ważnych inicjatyw na rzecz rozwoju Gminy Gorlice.

W czasie uroczystej sesji została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Bystrej”.

Wartość inwestycji to kwota 2 894 339 zł. Zadanie zostanie dofinansowane w 75% z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Umowa o finansowaniu inwestycji została podpisana przez Marszałka Leszka Zegzdę i Wójta Ryszarda Guzika, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Krystyny Bugno. Zadanie będzie realizowane w latach 2010 – 2011.

Zaproszeni goście podkreślali postępy w rozwoju gminy Gorlice, doceniali pracę i zaangażowanie wójta i rady oraz dobrą współpracę z posłami, władzami Województwa Małopolskiego i Powiatu Gorlickiego.

Młodzież szkolna przedstawiła prezentacje multimedialne przedstawiające zmiany w Gminie widziane oczami dzieci – „Moja wieś w ostatnim XX-leciu”.

Wójt Gminy Gorlice wręczył kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych Herb i Flagę Gminy Gorlice, przyjęte w tym roku przez Radę symbole gminy.

Zebrani goście otrzymali okolicznościowy kwartalnik samorządowy „Gmina Gorlice”, wydany specjalnie z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego.

Wręczono także nagrody laureatom konkursu plastycznego i konkursu literackiego.

Laureaci konkursu literackiego:

Tematyka: „To nasz wspólny sukces. Ostatnie 20 lat w mojej miejscowości”

I miejsce – Justyna Tokarska (kl. I Gimnazjum w ZS w Stróżówce, opiekun – mgr Beata Wróblewska)
II miejsce – Marzena Kłapsa (kl. II b Gimnazjum w ZS w Zagórzanach, opiekun – mgr Małgorzata Stępień
III miejsce – Agnieszka Rogozińska (kl. II Publicznego Gimnazjum w Kwiatonowicach, opiekun – mgr Olga Potyrało)
Wyróżnienie – Ewelina Wąsacz (kl. III b Gimnazjum w ZS w Dominikowicach, opiekun – mgr Ewa Roman)

Tematyka: „Być gospodarzem. Ludzie samorządu lokalnego ostatnich 20 lat”

I miejsce – Wojciech Kurzawa (kl. III b Gimnazjum w ZS, w Dominikowicach, opiekun – mgr Ewa Roman)
II miejsce – Wioletta Szymczyk (kl. I Gimnazjum w ZS w Bystrej, opiekun – mgr Małgorzata Samsonowicz, mgr Małgorzata Tarsa)
III miejsce – Aleksandra Lubaś (kl. III b Gimnazjum w Kobylance, opiekun – mgr Małgorzata Serafin)
Wyróżnienie – Aleksandra Przepióra (kl. II Gimnazjum w ZS w Dominikowicach, opiekun – mgr Ewa Roman).

Laureaci konkursu plastycznego „Moja miejscowość w ostatnim dwudziestoleciu”:

Kategoria: uczniowie klas I – III szkoły podstawowej:

I miejsce – Albert Szymczyk, ZS w Dominikowicach, kl. I
II miejsce – Dominika Michniewicz , ZS w Szymbarku, kl. II
III miejsce – Natalia Moćko, ZS w Dominikowicach, kl. I
Wyróżnienie: Ewa Liana, Szkoła Podstawowa w Kwiatonowicach, kl. I

Kategoria: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

I miejsce – Katarzyna Kawa, ZS w Stróżówce, kl. VI
II miejsce – Gabriela Ziaja, ZS w Szymbarku, kl. IV
III miejsce – Adriana Smołkowicz, ZS w Szymbarku, kl. V
Wyróżnienie: Alicja Bąk, ZS w Kobylance, kl. IV b


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny