Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

Pomoc dla rodziny z Szymbarku. Dziękujemy!!!

Szanowni Państwo,

Pierwszy etap pomocy dla poszkodowanej w dramatycznym pożarze szymbarskiej rodziny dobiega końca. Dzięki wielkiej życzliwości i solidarności tysięcy osób i dziesiątków instytucji, nie tylko udało się zgromadzić kwotę dającą pewność odbudowy domu dla poszkodowanej rodziny, ale także niezbędne środki materialne do funkcjonowania pogorzelców w pierwszych dniach po tragedii.

Od pierwszych chwil po dramatycznym zdarzeniu w dniu 17 stycznia br. blisko poszkodowanych byli przedstawiciele gminnych instytucji, dbając o opiekę medyczną i psychologiczną dla pogorzelców, utrzymując kontakt z Dyrekcją Szpitala oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogiczej w Gorlicach.

W sercach wielu osób zrodziła się także chęć niesienia pomocy finansowej. W Urzędzie Gminy Gorlice, przy wsparciu Wójta Gminy Gorlice został powołany Komitet Pomocy Pogorzelcom z Szymbarku, złożony z osób reprezentujących społeczność Szymbarku (ks. Paweł Górski – Proboszcz parafii, Tadeusz Górski – Sołtys, Bogdan Wszołek – Prezes OSP oraz Marek Dziedziak – Dyrektor szkoły). Tego samego dnia Komitet zarejestrował zbiórkę publiczną i uruchomił konto pomocowe w Banku Spółdzielczym w Gorlicach.

Na tragedię nie pozostali obojętni także organizatorzy zbiórki na portalu pomagam.pl czy facebookowej licytacji „Szansa na lepsze jutro dla pogorzelców z Szymbarku”. Lokalne media na bieżąco informowały o zdarzeniu oraz organizowanych formach wsparcia.

Jednocześnie w budynku szkoły gromadzona była odzież i przedmioty codziennego użytku ze spontanicznych darów dla poszkodowanych, którzy stracili cały dobytek. W jej gromadzeniu, segregowaniu, przygotowaniu do wykorzystania wiele pracy włożyli wolontariusze - pracownicy szkoły i uczniowie, harcerze z gorlickiego Hufca ZHP, wielu rodziców oraz strażacy z OSP w Szymbarku. Dzięki wielu darczyńcom z ziemi gorlickiej, ale także dalszych regionów Polski i z zagranicy zgromadzona pomoc materialna zabezpieczyła byt rodziny w najbliższym czasie i pozwala na jej powolny powrót do normalnego życia.

Zebranych środków materialnych (odzieży, AGD, materiałów szkolnych) jest nieco więcej niż potrzeba. Komitet Pomocy w uzgodnieniu z rodziną będzie przekazywał nadwyżki innym osobom potrzebującym. Pierwsze paczki z taką solidarną pomocą przekazano poszkodowanym w pożarach w Kobylance i Siedliskach.

Za ten wspaniały zryw ludzi dobrych serc, za słowa otuchy i wsparcie kierowane do poszkodowanych w imieniu rodziny Państwa Pasiutów, a także społeczności Szymbarku oraz instytucji Gminy Gorlice bardzo serdecznie dziękujemy!

Ten pierwszy jakże ważny okres pomocy jest już za nami. Poszkodowana rodzina przebywając u bliskich, po przeżytej traumie wraca do codziennego życia. Pozostałe dzieci zaopatrzone w niezbędną elektronikę, podręczniki i przybory szkolne powróciły do swoich uczniowskich zajęć. Przed rodzicami decyzje dotyczące odbudowy domu i organizacji na nowo życia rodzinnego.

Mimo tak wspaniałej i szybkiej akcji wsparcia Komitet Pomocy dla Pogorzelców z Szymbarku kontynuuje działanie, a konto pomocowe jest nadal aktywne ze względu na wcześniejsze zapowiedzi przelewów ze strony instytucji i stowarzyszeń.

W nieodległym terminie środki te zostaną przekazane na konto Państwa Pasiutów (stan konta na dzień 2.02.2021 r. to: 425 801,87 PLN).

Pragniemy jednak nadal pomagać organizacyjnie i służyć radą poszkodowanym w budowaniu lepszej przyszłości. Jest ona możliwa dzięki wielkiej społecznej akcji pomocy, za którą raz jeszcze dziękujemy.  Dziś kierujmy pomoc do kolejnych poszkodowanych w wypadkach, pożarach i innych potrzebujących, których ciągle niestety nie brakuje.

Komitetu Pomocy Pogorzelcom z Szymbarku


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny